Badania ciągłości Sonic Echo & CSL

Badania ciągłości
Badania ciągłości

Badania jakościowe nazywane również powszechnie „badaniami ciągłości” służą do szybkiego sprawdzenia i potwierdzenia jakości wykonanych fundamentów specjalnych tj. wszelkiego rodzaju betonowe i żelbetowe pale i kolumny fundamentowe oraz ściany szczelinowe. Powszechnie stosowna nazwa tj. „badania ciągłości” nie do końca poprawnie oddaje prawdziwy cel i możliwości stosowanych badań jakościowych. Spośród dostępnych i stosowanych na rynku metod badań należy przede wszystkim wymienić:

badania Sonic Echo
Schemat badania Sonic Echo

1. Metoda Sonic – Echo

(tzw. PIT – Pile Integrity Tester lub PET – Pile Echo Tester) – wykorzystująca zjawisko rozchodzenia się fali dźwiękowej w trzonie pali/ kolumn. Na potrzebę badania nisko naprężeniowa fala akustyczna wywoływana jest poprzez kilkukrotne lekkie uderzenie w głowice pala młotkiem z teflonowym obuchem a następnie rejestrowana jest za pomocą przystawionego do głowicy pala przyspieszeniomierza (czujnika). Przemieszczająca się wzdłuż trzonu pala fala akustyczna pozwala stwierdzić czy długość wykonanego elementu jest zgodna z jego metryką i czy na długości trzonu nie znajdują się znaczne przewężenia lub pęknięcia. Metoda stosowana po min. 7-10 dniach od daty wykonania pala na skutej i oczyszczonej betonowej górnej powierzchni pala/ kolumny. Metoda służąca do zgrubnej (przybliżonej) weryfikacji długości i ciągłości trzonów betonowych i żelbetowych. Ze względu na prostotę jej wykonywania pozwalająca na sprawdzenie przez technika nawet do ok. 70-90 szt. elementów w trakcie jednej zmiany roboczej.

Badania ciągłości CSL
Badania ciągłości metoda CSL

2. Metoda CSL

(tzw. Crosshole Sonic Logging) – podobnie jak metoda Sonic-Echo wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się fali akustycznej w trzonie badanych elementów, jednakże fala wywoływana jest nie przez uderzenie a przez specjalny nadajnik i odbiornik wprowadzany wewnątrz pala. Aby przeprowadzić więc takie badanie konieczne jest uprzednie jego zaplanowanie oraz wcześniejsze przygotowanie specjalnych kanałów dostępowych w postaci rurek stalowych lub PVC o średnicy wewnętrznej 38-55mm i długości odpowiadającej długości weryfikowanego elementu. Ilość kanałów dostępowych i ich rozmieszczenie jest wcześniej projektowane a same rurki dostępowe wbudowywane są do elementu poprzez zamocowanie ich do zbrojenia lub jako samonośne w postaci szkieletu i umieszczane wewnątrz pala w trakcie lub przed jego betonowaniem. Ze względu na to że nadajnik i odbiornik posiadają wbudowany głębokościomierz, metoda pozwala na bardzo dokładną weryfikację długości sprawdzanego elementu i dość dokładną weryfikację lokalizacji i wielkości ewentualnej nieciągłości lub inkluzji gruntu. Metoda powinna być stosowana w ciągu 3-7 dni od daty betonowania oraz może być realizowana z wyższego poziomu (przed wykopem) na nieskutych głowicach pali/ kolumn/ ścian szczelinowych. Ze względu na dużą pracochłonność w trakcie realizacji pozwala na zweryfikowanie (w zależności od ich długości) do ok 3-7 szt. pali/ kolumn/ ścian szczelinowych na jedną zmianę roboczą.