Próbne obciążenia dynamiczne pali

Obciążenia dynamiczne pali
Obciążenia dynamiczne pali

Próbne obciążenia dynamiczne pali polegają na wykorzystaniu zjawiska rozchodzenia się fali naprężeń wzbudzonej w trzonie pala poprzez uderzenie głowicy bijakiem o ciężarze odpowiadającym minimum 1÷2% nośności pala. Rozchodzenie fali naprężeniowej rejestruje się za pomocą czujników zamontowanych do betonu z boku trzonu pala i podłączonych do przenośnego rejestratora danych. Przyspieszenie i odkształcenie (naprężenie) zarejestrowane w momencie uderzenia bijakiem pozwalają na określenie nośności badanego pala oraz zależności obciążenie – osiadanie wykorzystując model analityczny młot – pal – grunt.

Badania wykonuje się w oparciu o normy krajowe PN-EN 1997-1-1 oraz zagraniczne w szczególności ASTM D 4945 Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles, a także na podstawie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, indywidualnych wytycznych Projektantów i Zamawiających.

Badania dynamiczne pali eliminują konieczność pracochłonnego montażu stalowej konstrukcji oporowej (obciążenia statyczne) co znacznie skraca czas realizacji badania, a jednocześnie daje możliwość swobodnego wyboru pala testowego. Wiarygodność wyników badań dynamicznych potwierdzona jest wieloma testami porównawczymi badań statycznych oraz dynamicznych.

Wyniki badań analizowane są przy użyciu dedykowanego oprogramowania CAPWAP (CAse Pile Wave Analysis Program) firmy Pile Dynamics, Inc. Metoda CAPWAP wykorzystuje dopasowanie funkcji fali powrotnej, generowanej przez model obliczeniowy pala pogrążonego w gruncie, do fali powrotnej pomierzonej w trakcie badania dynamicznego. Wynikami metody CAPWAP jest nośność graniczna z podziałem na stopę i pobocznicę oraz symulowana krzywa zależności osiadania pala od jego obciążenia.