Próbne obciążenia statyczne pali

Obciążenia statyczne pali wykonujemy nowoczesnymi w pełni zautomatyzowanymi zestawami obciążająco – pomiarowymi które umożliwiają w pełni bezobsługowe przeprowadzenie próbnych obciążeń statycznych przy zachowaniu jednocześnie wszelkich norm technicznych oraz norm dokładności pomiaru. Zdalny zestaw obciążający zapewnia maksimum bezpieczeństwa dla pracowników i osób postronnych bez konieczności wielogodzinnej uciążliwej obsługi zespołu laborantów przy jednoczesnym pełnym podglądzie w czasie rzeczywistym zarejestrowanych wyników i możliwej ewentualnej kontroli i zmiany kolejnych stopni obciążenia.

Obciążenia statyczne pali

Próbne obciążenia statyczne pali polegają na stopniowym obciążaniu pala/ kolumny określoną siłą w określonym kierunku. Pomimo znacznego postępu w tworzeniu zaawansowanych modeli obliczeniowych i ciągłego rozwoju technologii posadowień specjalnych, badania statyczne są nadal najdokładniejszą metodą weryfikacji nośności oraz przemieszczeń głębokich fundamentów w gruncie. Pozwalają z dużą dokładnością sprawdzać wartości przemieszczeń fundamentów (osiadania, uniesienia, przesunięcia) a na ich podstawie dokładnie określać dopuszczalne wartości obciążeń. Badania wykonuje się w oparciu o normy krajowe (np. PN-83/B-02482 i Eurokod 7) oraz zagraniczne (np. ASTM), a także na podstawie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, indywidualnych wytycznych Projektantów i Zamawiających. Próbne obciążenia statyczne można wykonywać praktycznie na każdym rodzaju fundamentów głębokich, począwszy od klasycznych pali fundamentowych (np. CFA czy pale wielkośrednicowe wiercone w rurach obsadowych wyciąganych) po najnowsze technologie pali i kolumn przemieszczeniowych (np. kolumny CSC i FCC oraz pale SCREWSOL) a skończywszy na kolumnach żwirowych i ścianach szczelinowych (np. pale typu barette).

Próbne obciążenia statyczne pali można podzielić według dwóch podstawowych celów ich przeznaczenia tzn.:

  • Wstępne próbne obciążenia statyczne – służące do celów projektowania (wykonywane na etapie projektu fundamentu) tj. mające za zadanie optymalizację projektu lub zaprojektowanie najkorzystniejszego rozwiązania posadowienia na palach i kolumnach fundamentowych, a także ścianach szczelinowych (zobacz także: Próbne obciążania statyczne przy użyciu eksensometrów).
  • Odbiorcze próbne obciążenia statyczne – służące do celów odbiorowych (wykonywane na etapie realizacji fundamentu palowego lub tuż po jego zakończeniu) mające za zadanie potwierdzić iż wykonany fundament spełnia/ nie spełnia założeń projektowych i stanowiące często jeden z elementów warunkujących odbiór wykonanych robót fundamentowych.

Firma Lloyd Acoustics Polska oferuje kompleksową i profesjonalną realizację pełnego wachlarza próbnych obciążeń statycznych, które za każdym razem są projektowane indywidualnie na podstawie udostępnionej dokumentacji w oparciu o wytyczne Klienta, możliwości techniczne oraz ograniczenia finansowe. Na potrzeby realizacji badań nasze biuro techniczne każdorazowo kompleksowo opracuje na Państwa potrzeby szczegółowy projekt próbnych obciążeń. Po zakończonym obciążeniu to samo biuro przygotuje wnikliwą analizę i interpretację osiągniętych wyników badań.

Obciążenia statyczne pali – Pobierz PDF >>>