Badania statyczne na siły boczne

Badania statyczne na siły boczne, jak sama nazwa wskazuje projektuje i wykonuje się wszędzie tam gdzie wartość siły poziomej jest determinująca podczas projektowania fundamentu. Badanie szeroko stosowane na potrzeby odbioru pali fundamentowych wykonywanych pod ekranami akustycznymi

Badania statyczne
Badania statyczne na siły boczne
Badania statyczne na siły boczne
Schemat Badania statyczne na siły boczne

.