Badania statyczne na wciskanie

Badania statyczne na wciskanie projektuje i wykonuje się głównie w oparciu o warunki i możliwości techniczne jakie pośrednio narzuca min. układ pali na danej budowie. Badania te realizuje się następującymi metodami:

1. Metoda kotwiąca (tzw. metoda belki odwróconej) – najpowszechniej stosowana, używana wszędzie tam gdzie układ pali i ich zbrojenie pozwala na użycie sąsiednich pali kotwiących do celów wywołania zaprojektowanej maksymalnej siły w trakcie próbnego obciążania. Sposób zamocowania do pali/ kolumn kotwiących jest za każdym razem projektowany i określany w projekcie próbnego obciążenia. Z uwagi na konieczność połączenia pali/ kolumn fundamentowych z konstrukcją oporową, metoda stosowana wyłącznie dla pali/ kolumn zbrojonych.

2. Metoda balastowa – stosowana wszędzie tam gdzie układ pali lub brak zbrojenia eliminują możliwość zakotwienia się do sąsiednich pali/ kolumn. W celu zrównoważenia zaprojektowanej siły w badaniu konieczne jest ułożenie balastu w postaci np. płyt i bloków betonowych lub stalowych. Z uwagi na dużą pracochłonność i czasochłonność podczas realizacji tego typu konstrukcji, metoda niepolecana tam gdzie czas przeznaczony na wykonanie badań jest mocno ograniczony lub wszędzie tam gdzie istnieją ograniczenia ilości miejsca na budowie (konstrukcja dużych gabarytów) oraz duże problemy z przygotowaniem stabilnej i odpowiednio nośnej platformy roboczej.

Badania statyczne na wciskanie
Badania statyczne na wciskanie

3. Metoda kotwiąco – balastowa (tzw. mieszana) – stosowana jako rozwiniecie obu powyższych metod. Używana tam gdzie z jednej strony nie ma możliwości użycia tylko i wyłącznie pali/ kolumn kotwiących a jednocześnie czas realizacji badań jest mocno ograniczony. Niestety zwykle metoda ta wymaga także dużo miejsca i stabilnej platformy roboczej stąd rzadko stosowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzek, jezior oraz torowisk kolejowych i tramwajowych a także na terenie małych placach budów.
Metoda balastowa oraz mieszana z uwagi na często duży stopień skomplikowania konstrukcji oporowej, stosowane są głównie dla pali/ kolumn pionowych.