Badania statyczne na wyciąganie

Badania statyczne na wyciąganie
Badania statyczne na wyciąganie

Badania statyczne na wyciąganie projektuje i wykonuje się wszędzie tam gdzie wartość siły wyciągającej jest determinująca podczas projektowania fundamentu palowego. W szczególnych przypadkach metoda może być również stosowana zamiennie do obciążeń na wciskanie, w przypadku badań np. mikropali lub kotew gruntowych tj. elementów których nośność podstawy ma relatywnie mały udział w całkowitej nośności elementu. Badanie charakteryzuje się nieskomplikowaną konstrukcję oporową i dość szybkim czasem realizacji.badania statyczne na wyciaganie