Próbne obciążenia statyczne przy użyciu ekstensometrów

Badanie przy użyciu ekstensometrów jest rozwinięciem klasycznego próbnego obciążenia statycznego. Ze względu na zastosowanie wewnątrz badanego elementu, specjalnych czujników odkształceń (ekstensometrów) lub światłowodu specjalnego przeznaczenia, możliwe jest w trakcie trwania próbnego obciążenia statycznego pomiar odkształceń trzonu badanego elementu (pal/ kolumna itp.) na poszczególnych jego odcinkach. Uwzględnienie sztywności osiowej EA trzonu pala/kolumny pozwoli na obliczenie osiowych sił ściskających działających w poszczególnych segmentach trzonu oraz w konsekwencji oszacowanie wartości oporów tarcia gruntu na kolejnych odcinkach pobocznicy i oporu gruntu pod podstawą.
Ze względu na dużą ilość danych uzyskiwanych w trakcie takiego pomiaru, metoda ta jest szczególnie użyteczna na etapie tworzenia i optymalizacji dokumentacji projektowej. Zinstrumentalizowane próbne obciążenie statyczne są więc znakomitym narzędziem Projektanta geotechnicznego ceniącego sobie bardzo dokładne rozpoznanie projektowanego fundamentu.

Sposób przygotowania pala do próbnego obciążenia przy użyciu ekstensometrów:

Próbne obciążenia statyczne przy użyciu ekstensometrów
Próbne obciążenia statyczne przy użyciu ekstensometrów