Badania nośności pali prefabrykowanych

Posted on Posted in Badania nośności pali, Badania pali fundamentowych

Na budowie linii energetycznej 400kV Jasiniec – Piątnów wykonaliśmy badania nośności pali prefabrykowanych Badania dynamiczne pali prefabrykowanych zostały wykonane dla 8 pali stanowiących posadowienie słupów na stanowiskach JW-07, JW-09, Jw-10, JW-11, JW-15, JW-16, JA-07 oraz ST-11. Na podstawie badań została określona nośność graniczna. W trakcie badań dzięki umiejętnością naszego kolegi powstał film obrazujący sposób wykonania […]

Obciążenia statyczne pali CFA na terenie centrum ORIGO w Rydze na Łotwie

Posted on Posted in Badania pali fundamentowych, Próbne obciążenia statyczne pali

W dniu 21.11.2017 na terenie Centrum handlowo-biznesowego ORIGO w Rydze zaczęliśmy kompleksowy program badań wstępnych złożony z obciążeń statycznych pali CFA Ø800mm. Obciążenia statyczne pali wykonywane będą według autorskiego programu badawczego planowo mogą potrwać nawet do 20 godzin.