Badania pali fundamentowych

Próbne obciążenia obiektów mostowych

Wykonaliśmy próbne obciążenia statyczne i dynamiczne obiektów mostowych w miejscowości Świętoszów

Próbne obciążenia wykonaliśmy na mostach drogowych nad rzeką Kwisą oraz nad kanałem MEW drogi powiatowej nr 2271D. Już nie tylko próbne obciążenia pali fundamentowych są naszą specjalnością.

Próbne obciążenia