FIRMA

Jesteśmy niezależna firmą w sektorze budownictwa inżynieryjnego. Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi związane z badaniami fundamentów głębokich oraz monitoringiem stanu konstrukcji wspomagające ocenę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów inżynierskich. Zasady jakimi na co dzień się kierujemy to przede wszystkim bezpieczeństwo, po drugie uczciwość, po trzecie profesjonalizm, po czwarte dokładność oraz po piąte punktualność.

Dzięki funduszom europejskim oraz ciągłemu rozwojowi dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą rejestrującą oraz kontrolno-pomiarową zapewniającą najwyższy poziom pomiaru siły, naprężeń oraz przemieszczeń i odkształceń. Jesteśmy dobrym dowodem na to, że połączenie najnowszych technologii z młodym, a jednocześnie bardzo doświadczonym zespołem daje gwarancję najwyższego poziomu świadczonych usług w połączeniu z maksymalnym zaangażowaniem.

Naszym celem jest dostarczenie najwyższej jakości usług poprzez analizę potrzeb klienta, terminową realizacje zadań, stosowanie nowych technologii oraz wykwalifikowaną kadrę. Wszystkie zadania postawione przed doświadczonym zespołem projektantów rozpatrujemy indywidualnie pod kątem możliwości zastosowania przez nas optymalnych rozwiązań technologicznych. Zakres naszej działalność obejmuje teren całego kraju.