Dofinansowanie

dofinansowanie

LLOYD ACOUSTICS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zakup nowoczesnego sprzętu pomiarowego oraz reakcyjnego w celu wdrożenia innowacyjnej metody automatyzacji procesu wykonywania próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych pali fundamentowych”

Celem projektu jest wdrożenia innowacyjnej metody automatyzacji procesu wykonywania próbnych obciążeń statycznych
i dynamicznych pali fundamentowych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu pomiarowego i reakcyjnego.
Dofinansowanie projektu z UE: 712.000,00 zł