Kompleksowe badania fundamentów głębokich

Kompleksowe badania fundamentów głębokich S11

Kompleksowe badania fundamentów głębokich na obiektach M-3, WD-4A oraz M-8

Zakończyliśmy program próbnych obciążeń składający się z 4 statycznych próbnych obciążeń, 24 dynamicznych próbnych obciążeń oraz badań ciągłości wszystkich pali przedmiotowych obiektów. Część badań dynamicznych została przeprowadzona na palach ukośnych.

Kompleksowe badania fundamentów głębokich
Badania statyczne obiekt M-3
Kompleksowe badania fundamentów głębokich
Badania dynamiczne obiekt M-8