Badania na wyciąganie mikropali

Modernizacja stacji 220/110 kV Skawina Badania na wyciąganie mikropali

Rozpoczęliśmy badania na wyciąganie mikropali w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kV”

Pierwsze badania na wyciąganie mikropali wykonaliśmy na mikropalach wykonanych w ramach posadowienia słupa 2T3/T4 oraz ON II nr 3.

Badania na wyciąganie mikropali  Badanie na wyciąganie mikropali