MONITORING STRUKTURALNY

Monitoring strukturalny jest jednym z głównych gałęzi działalności naszej firmy. Zakres systemu monitoringu dla danego zadania może być różny i jest indywidualnie dostosowany w zależności od specyfiki obiektów oraz zagrożeń jakim musi sprostać. Oferujemy:

  • monitoring drgań i hałasu
  • pomiary inklinometryczne,
  • pomiary przechyleń obiektów budowlanych
  • monitoring osiadań i wypiętrzeń
  • monitoring naprężeń i odkształceń oraz temperatury
  • pomiar siły naciągu kotew gruntowych
  • pomiar przemieszczeń i rozwarcia rys

Pomiary poszczególnych elementów mogą być łączone w jeden spójny, jednolity i stabilnie działający system monitoringu strukturalnego.

Monitoring strukturalny wykonuje się w okresie zmian obciążeń lub innych wymuszeń działających na mierzoną strukturę – tj. najczęściej podczas realizacji procesów budowlanych w obrębie lub sąsiedztwie obiektu – aby zweryfikować założenia projektowe oraz uniknąć nadmiernego wytężenia konstrukcji, a przez to zapobiec ewentualnej awarii. Jednakże dla niektórych obiektów – szczególnie ważnych i wrażliwych, można też realizować długotrwały monitoring konstrukcji obrazujący zmiany w czasie i pozwalający przewidywać pierwsze symptomy problemów oraz zapobiegać sytuacjom awaryjnym.

Stosowane przez nas czujniki i kompletne systemy pomiarowe pozwalają w zależności od potrzeb danego zadania być łączone z urządzeniami rejestrującymi w sposób bezprzewodowy i realizować pomiary przy zasilaniu akumulatorowym lub solarnym.

Częstotliwość wykonywania pomiarów dostosowywana jest indywidualanie i może być zaprogramowana nawet co kilka sekund. Zarejestrowane dane mogą być udostępniane do podglądu na serwerze w czasie rzeczywistym w trybie 24/7. Istnieje również możliwość zaprogramowania automatycznych wiadomości alarmowych wysyłanych do wskazanych osób.

Pobierz kartę systemu HLS: Kliknij

Monitoring strukturalny konstrukcji

Tagi: monitoring drgań, monitoring strukturalny