Monitoring drgań i hałasu

Monitoring drgań
Monitoring drgań

Wykonywanie prac budowlanych wiąże się niejednokrotnie z zastosowaniem technologii wywołującej drgania podłoża stanowiące zagrożenie dla sąsiednich obiektów budowlanych a nawet osób w nich przebywających. Odpowiedzialne prowadzenie prac wymaga więc pomiaru poziomu drgań, aby zapobiec lub ograniczyć uciążliwość robót, ewentualne uszkodzenia mogące stanowić przyczynę awarii lub katastrofy budowalnej. Monitoring drgań i hałasu realizuje się najczęściej przy pracach związanych z realizowaniem robót ziemnych (np. wibracyjne zagęszczanie gruntu), fundamentowych (np. pogrążanie ścianek szczelnych, wbijanie pali oraz wykonywanie kolumn fundamentowych metodami udarowymi lub wibracyjnymi) oraz rozbiórkowych, a także przy drganiach związanych z ruchem drogowym i kolejowym.

Monitoring drgań
Monitoring drgań i hałasu

Monitoring drgań wykonuje się za pomocą specjalistycznego urządzenia rejestrującego, do którego podłącza się geofon pozwalający na mierzenie następujących parametrów drgań w funkcji czasu w trzech kierunkach (x, y, z):

  • prędkość,
  • przyspieszenie,
  • częstotliwość.

Dodatkowo istnieje również możliwość równoległego monitoringu hałasu za pomocą specjalistycznego mikrofonu.
Czas badania drgań oraz interwały zapisu pomiarów dopasowuje się do konkretnego przypadku, wymagań normowych oraz wymagań klienta.

Tagi: monitoring drgań, pomiary hałasu, badania drgań