MONITORING DRGAŃ I HAŁASU

Wykonywanie prac budowlanych wiąże się niejednokrotnie z zastosowaniem technologii wywołującej drgania podłoża stanowiące zagrożenie dla sąsiednich obiektów budowlanych a nawet osób w nich przebywających. Odpowiedzialne prowadzenie prac wymaga więc pomiaru poziomu drgań, aby zapobiec lub ograniczyć uciążliwość robót, ewentualne uszkodzenia mogące stanowić przyczynę awarii lub katastrofy budowalnej. Monitoring drgań realizuje się najczęściej przy pracach związanych z realizowaniem robót ziemnych (np. wibracyjne zagęszczanie gruntu), fundamentowych (np. pogrążanie ścianek szczelnych, wbijanie pali oraz wykonywanie kolumn fundamentowych metodami udarowymi lub wibracyjnymi) oraz rozbiórkowych, a także przy drganiach związanych z ruchem drogowym i kolejowym.

Badanie wykonuje się za pomocą specjalistycznego urządzenia rejestrującego, do którego podłącza się geofon pozwalający na mierzenie następujących parametrów drgań w funkcji czasu w trzech kierunkach (x, y, z):

  • prędkość,
  • przyspieszenie,
  • częstotliwość.

Dodatkowo istnieje również możliwość równoległego monitoringu hałasu za pomocą specjalistycznego mikrofonu.
Czas badania oraz interwały zapisu pomiarów dopasowuje się do konkretnego przypadku, wymań normowych oraz wymagań klienta.