MONITORING ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ

monitoring odksztalceń
Monitoring odkształceń

Informacja o rzeczywistych odkształceniach i naprężeniach występujących w istniejącej konstrukcji jaką można uzyskać w celu weryfikacji założeń projektowych i sprawdzenia bezpośredniego zagrożenia ewentualną awarią. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przyjęcia na etapie projektu pewnych założeń jako szacunków, bądź też potrzeby optymalizacji konstrukcji.

Monitoring naprężeń wykonuje się najczęściej dla konstrukcji stalowych, żelbetowych lub betonowych takich jak mosty, budynki wysokie, pale fundamentowe, obiekty o nietypowej i wrażliwej konstrukcji, ale także dla konstrukcji ziemnych takich jak nasypy ziemne i z gruntu zbrojonego.

Pomiary wykonuje się za pomocą czujników odkształceń, które mogą być:

  • elektrooporowe
  • strunowe
  • światłowodowe.

Każda z tych technologii ma swoje ograniczenia, wobec czego należy je dobierać indywidualnie dla konkretnego zadania inwestycyjnego.