Monitoring odkształceń i naprężeń

monitoring odksztalceń
Monitoring odkształceń

Informacja o rzeczywistych odkształceniach i naprężeniach występujących w istniejącej konstrukcji jaką można uzyskać w celu weryfikacji założeń projektowych i sprawdzenia bezpośredniego zagrożenia ewentualną awarią. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przyjęcia na etapie projektu pewnych założeń jako szacunków, bądź też potrzeby optymalizacji konstrukcji.

Monitoring odkształceń i naprężeń wykonuje się najczęściej dla konstrukcji stalowych, żelbetowych lub betonowych takich jak mosty, budynki wysokie, pale fundamentowe, obiekty o nietypowej i wrażliwej konstrukcji, ale także dla konstrukcji ziemnych takich jak nasypy ziemne i z gruntu zbrojonego.

Pomiary wykonuje się za pomocą czujników odkształceń, które mogą być:

  • elektrooporowe
  • strunowe
  • światłowodowe.

Każda z tych technologii ma swoje ograniczenia, wobec czego należy je dobierać indywidualnie dla konkretnego zadania inwestycyjnego.