Monitoring osiadań i uniesień

Hydrostatyczny system niwelacji precyzyjnej

Monitoring osiadań
Monitoring osiadań

Hydrostatyczny system niwelacji pozwala na pomiar zmian wzajemnego położenia punktów pomiarowych rozmieszczonych na monitorowanych obiekcie i powiązanych punktów referencyjnych.
Pomiary polegają na pomiarze różnicy ciśnienia cieczy wypełniającej instalację łączącą poszczególne czujniki, co pozwala bardzo precyzyjnie wyznaczenie zmiany poziomu każdego z czujników.

Monitoring osiadań obiektów
Monitoring osiadań obiektów

Typowe zastosowania obejmują ciągłe monitorowanie osiadań i uniesień obiektów takich jak budynki, wykopy, tory kolejowe, mosty oraz tunele. System ten jest szczególnie dostosowany do środowiska, w którym nie ma możliwości zastosowania konwencjonalnych technik geodezyjnych oraz wymagane jest dokonywanie pomiarów konstrukcji w czasie rzeczywistym pod kątem ruchów pionowych, które mogą występować na skutek osiadania lub wypiętrzania.
Korzyściami wynikającymi z zastosowania systemu jest wysoka dokładność, możliwość pełnego monitorowania konstrukcji z wszystkich stron przy pomocy pojedynczego systemu oraz niewielki zakres prac konserwacyjnych.

Automatyczne pomiary geodezyjne

Automatyczne pomiary geodezyjne
Automatyczne pomiary geodezyjne
Pomiary automatyczne
Pomiary automatyczne

W wielu przypadkach w celu monitoringu obiektów budowlanych niezbędne są automatyczne pomiary geodezyjne wykonywane 7 dni w tygodniu przez całą dobę, przez wiele miesięcy, czy lat, w krótkich interwałach czasu. Do realizacji takich pomiarów nasza firma oferuje zrobotyzowane urządzenia Total Station.
Dają one możliwość automatycznych pomiarów osiadania, uniesienia, przesunięcia oraz obrotu kilkudziesięciu punktów w zasięgu kilkudziesięciu do kilkuset metrów oraz udostępniają wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym na serwerze danych.