Pomiar przechyleń

pomiar przechyleń
Pomiar przechyleń

Dla potrzeb pomiaru przechyleń konstrukcji takich jak wysokie budynki, konstrukcje oporowe, mosty itp. nasza firma oferuje automatyczne precyzyjne pochyłomierze umożliwiające pomiar przechyleń w jednym lub dwu kierunkach i udostępnienie danych w czasie rzeczywistym na serwerze danych.
Dla miejsc, gdzie prowadzenie przewodów pomiarowych jest utrudnione istnieje możliwość zastosowania modelu bezprzewodowego.