POMIARY DRGAŃ I HAŁASU

Wykonywanie prac budowlanych wiąże się niejednokrotnie z zastosowaniem technologii wywołującej drgania podłoża stanowiące zagrożenie dla sąsiednich obiektów budowlanych a nawet osób w nich przebywających. Odpowiedzialne prowadzenie prac wymaga więc pomiaru poziomu drgań, aby zapobiec lub ograniczyć uciążliwość robót, ewentualne uszkodzenia mogące stanowić przyczynę awarii lub katastrofy budowalnej. Pomiary drgań realizuje się najczęściej przy pracach związanych z realizowaniem robót ziemnych (np. wibracyjne zagęszczanie gruntu), fundamentowych (np. pogrążanie ścianek szczelnych, wbijanie pali oraz wykonywanie kolumn fundamentowych metodami udarowymi lub wibracyjnymi) oraz rozbiórkowych, a także przy drganiach związanych z ruchem drogowym i kolejowym.

Badanie wykonuje się za pomocą specjalistycznego urządzenia rejestrującego, do którego podłącza się geofon pozwalający na mierzeni następujących parametrów drgań w trzech kierunkach (x, y, z) w funkcji czasu:

  • prędkość,
  • przyspieszenie,
  • częstotliwość.

Dodatkowo istnieje również możliwość równoległego pomiaru hałasu za pomocą specjalistycznego mikrofonu.

Czas badania oraz interwały zapisu pomiarów dopasowuje się do konkretnego przypadku, wymań normowych oraz wymagań klienta.

Wynik pomiarów porównuje się do wartości dopuszczalnych zawartych w normach PN-B-02170 lub DIN 4150.