Pomiary inklinometryczne

Pomiary inklinometryczne służą do kontroli rzeczywistych deformacji i przesuwów konstrukcji obciążanych siłami poziomymi, takich jak mury i ściany oporowe, obudowy wykopów, ścianki szczelne, a także budowli ziemnych oraz skarp narażonych na poziome ruchy górotworu. Dla celów pomiarów osiadań i deformacji pionowych struktur takich jak nasypy czy płyty fundamentowe istnieje również zastosowania inklinometrów mierzących odchylenie od poziomu lub ukosu.

Badanie inklinometryczne polega na systematycznym pomiarze pochylenia na długości konduktów (rur) pomiarowych zainstalowanych w mierzonej strukturze. Porównanie wyników poszczególnych pomiarów realizowanych w odstępach czasu obrazuje zmiany pochylenia poszczególnych fragmentów konduktu, co w efekcie pokazuje zmianę pochylenia i położenia poszczególnych fragmentów mierzej struktury.

Pomiary  mogą być realizowane poprzez ręczne wprowadzanie sondy inklinometrycznej do konduktów pomiarowych lub też w sposób automatyczny – za pomocą sond zamontowanych w konduktach na stałe i podłączonych do urządzeń rejestrujących i przesyłających rezultaty pomiarów na serwery w trybie rzeczywistym.

Pomiary inklinometryczne
Pomiary inklinometryczne

Alternatywą dla pomiarów za pomocą czujników inklinometrycznych jest zastosowanie czujników Shape Accel Array (tj. np. SAA firmy Measurand). Ciąg takich czujników zamontowanych w kondukcie pomiarowym pozwala na precyzyjny pomiar zmiany kształtu (tj. przechylenia, deformacje) konduktu pomiarowego zamontowanego w mierzonej konstrukcji. Konstrukcja czujników pozwala na zamontowanie go również w konduktach poziomych aby mierzyć pionowe odkształcenia struktur takich jak płyty fundamentowe, rurociągi, kanały ściekowe oraz nasypy. Czujniki składają się z szeregu sztywnych segmentów, których połączenia pozwalają na ruch w dowolną stronę, lecz zapobiegają obrotowi. Technologia MEMS pozwala na mierzenie przechyleń każdego z segmentu w dwóch kierunkach, co przez zastosowane oprogramowania powala na wyznaczenie pozycji (np. X, Y i Z) każdego z segmentów, tworząc kształt i jego zmianę. Urządzenia rejestrujące przesyłają rezultaty na serwery danych w czasie rzeczywistym.

Pobierz kartę produktu SAAV: Kliknij

Pobierz kartę produktu SAAX: Kliknij

Tagi: monitoring inklinometryczny, pomiary inklinometryczne, inklinometr, monitoring osuwisk, saav, saax