Próbne obciążenia pali fundamentowych

Próbne obciążenia pali fundamentowych S5 Tryszczyn-Białe Błota

Rozpoczęliśmy próbne obciążenia pali fundamentowych CFA IS na budowie Drogi Ekspresowej S5 odcinek Tryszczyn – Białe Błota

Na budowie Drogi Ekspresowej S5 odcinek Tryszczyn – Białe Błota rozpoczęliśmy próbne obciążenia pali fundamentowych na obiektach WS3-19 oraz WD3-19a. Badania wykonywane są pod Nadzorem naukowym Politechniki Wrocławskiej Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedra Mostów i Kolei reprezentowanej przez prof. dr hab. inż. Jana Biliszczuka. Próbne obciążenia statyczne wykonywaliśmy przy użyciu nowych 12 m belek stalowych na maksymalną siłę Qmax = 5771 kN.

Próbne obciążenia pali fundamentowychPróbne obciążenia pali fundamentowychPróbne obciążenia pali fundamentowychPróbne obciążenia pali fundamentowych