Autostrada A1

Autostrada A1 na odcinku Toruń-Stryków odcinek 1-2: Czerniewice – Brzezie od km 151 +900 do km 186 +366

174 statyczne próbne obciążenia pali wielkośrednicowych oraz czasowe unoszenie przęseł i wymiana łożysk

Autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie
(z węzłem)

6 statycznych próbnych obciążeń kolumn CMC o średnicy 400 mm oraz 1 statyczne próbne obciążenie kolumny DSM o średnicy 1200 mm