Bydgoszcz Ogińskiego

Badania pali CFA na budowie II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy  na odcinku od ul. Ogińskiego
od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II (Wiadukt nad ul. Jana Pawła II)

Wykonaliśmy 2 statyczne próbne obciążenia pali CFA o średnicy 800 mm.

Badania pali fundamentowych     Badania pali