Droga Ekspresowa S8

Program badań pali na Drodze Ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź A1
odcinek 9 od km 202+ 700,00 do km 204+ 000,00

Wykonaliśmy 19 statycznych próbnych obciążeń oraz 270 badań ciągłości