Droga Krajowa nr 75

pali fundamentowych

Badania pali fundamentowych obiektu
inżynierskiego na potoku Muszynka
w miejscowości Tylicz
w ciągu Drogi Krajowej nr 75 w km 104+439

Na niniejszym obiekcie wykonaliśmy 2 badania pali fundamentowych o średnicy 1200 mm.