Drogowa Trasa Średnicowa Katowice

Próbne obciążenia oraz badania ciągłości na DTŚK – Gliwice, część „ Zachód” od km 5320 do km 8 119,85, odcinek nr G1

Wykonaliśmy program badań składający się z 81 próbnych obciążeń oraz 601 badań ciągłości pali wielkośrednicowych