Kędzierzyn Koźle Naftowa

Badania pali stanowiących posadowienie budyneku instalacji do elektrostatycznej separacji popiołów lotnych i pyłu węglowego przy
ul. Naftowejw Kędzierzynie Koźlu

Statyczne próbne obciążenie pala przemieszczeniowego o średnicy 400 mm