Monitoring drgań podczas wykonywania robót przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice

W ramach inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap I – rejon A,B,C,G,H,K,L – woj. śląskie” nasz firma wykonała ocenę drgań przekazywanych na konstrukcję budynków mieszkalnych znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych prac budowlanych. Kontrola obejmowała porównanie poziomu rejestrowanych drgań z wartościami dopuszczalnymi określonymi w normie „DIN 4150-3 Anlagen”. Do pomiaru drgań wykorzystano czujnik VIBRA firmy PROFUND.