Monitoring osiadań Hotel Wrocław

Wykonujemy automatyczny pomiar osiadań pionowych budynków sąsiadujących z rozbudową Hotelu we Wrocławiu za pomocą systemu 24 komórek niwelacyjnych HLC – hydrostatic levelling cell oraz pomiar przechyleń fasad budynku Hotelu za pomocą 6 bezprzewodowych pochyłomierzy elektronicznych.

pomiar osiadań

monitoring osiadań

automatyczny monitoring

monitoring konstrukcji w Hotelu Wrocław

osiadania

badania