Monitoring osiadań Hotel Wrocław

Wykonujemy automatyczny pomiar osiadań pionowych budynków sąsiadujących z rozbudową Hotelu we Wrocławiu za pomocą systemu 24 komórek niwelacyjnych HLC hydrostatic levelling cell oraz pomiar przechyleń fasad budynku Hotelu za pomocą 6 bezprzewodowych pochyłomierzy elektronicznych.