Monitoring osiadań kolumn i ścian zabytkowego kościoła Św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu

Zabytkowy kościół Św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu – zainstalowaliśmy tam system monitoringu osiadania kolumn i ścian na cały czas prac wzmacniających posadowienie kościoła, aby zminimalizować ryzyka uszkodzenia konstrukcji kościoła spowodowane jego niekontrolowanymi przemieszczeniami. Hydrostatyczny system niwelacji precyzyjnej pozwala na bardzo dokładną kontrolę osiadania poszczególnych punktów kościoła, co pozwala prawidłowo planować, nadzorować i kontrolować bardzo trudne prace geotechniczne. Łącznie na terenie kościoła zainstalowaliśmy 16 czujników.