Obwodnica miasta Szczecinek

Próbne obciążenia pali na obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S-11
Obiekty M-3, M-8, WD-4A

Zakończyliśmy program próbnych obciążeń składający się z 4 statycznych próbnych obciążeń, 24 dynamicznych próbnych obciążeń oraz badań ciągłości wszystkich pali przedmiotowych obiektów. Część badań dynamicznych została przeprowadzona na palach ukośnych.

Próbne obciążenia dynamiczne obiekt M-8
Próbne obciążenia dynamiczne obiekt M-8
Próbne obciążenia statyczne pali obiekt M-3
Próbne obciążenia statyczne pali obiekt M-3