ORIGO Center Ryga

Obciążenia statyczne pali CFA na terenie centrum handlowego ORIGO Center
w Rydze na Łotwie

Przeprowadziliśmy 6 obciążeń statycznych pali CFA o średnicy 800mm na siłę 8000 kN. Badania prowadzone były według autorskiego programu i trwały po 20 godzin.

Obciążenia statyczne pali

Próbne obciążenia statyczne pali fundamentowych