Pomiar osiadań Hotel Wrocław

Wykonujemy automatyczny pomiar osiadań pionowych, budynków sąsiadujących z rozbudową Hotelu we Wrocławiu za pomocą  systemu komórek niwelacyjnych  HLC – hydrostatic levelling cel oraz pomiar przechyleń fasad budynku Hotelu za pomocą 6 bezprzewodowych pochyłomierzy elektronicznych.