Turek Korytkowska

Badania pali przemieszczeniowych na terenie Ciepłownii opalania pyłem i gazem ziemnym przy ul. Korytkowskiej w Turku

Wykonaliśmy 3 statyczne próbne obciążenia pali przemieszczeniowych o średnicy 360mm