Warszawa Linia obwodowa

Badania na wyciąganie na linii obwodowej w Warszawie odcinek Warszawa gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska

Wykonaliśmy 5 próbnych obciążeń na wyciąganie mikropali oraz jedno statyczne próbne obciążenie na wciskanie istniejącego pala.